لرستان از اولین زیستگاهاست غارهای خرم آباد حاوی اثراتی از زندگی غارنشینان در دوره موسترین وزارزی می باشد با توجه به نتایج آزمایشات دیرینه توسط فرانکهول و فلانری اساتید دانشگاه رایس آمریکا که در سال ۱۹۶۷ میلادی منتشر شده اند لرستان را سکونتگاه انسان در اواخر پلاستوسن قلمداد نموده اند.

تاریخ یابی به وسیله رادیو کربن توسط این اساتید نشان دهنده تجاوز قدمت چهل هزار ساله و سکونت دامنه دار و مداوم در زاگرس و خصوصا لرستان می باشد و حتی اقامتگاه های که شکارچیان از آن استفاده کرده اند قدمتشان به بیش از یکصد هزار سال قبل از میلاد مسیح تخمین زده شده اند