غار وقت و ساعت
غار وقت و ساعت

غار وقت ساعتغار وقت و ساعت در نزدیکی یکی از طولاتی​ترین و زیباترین دره​های زاگرس به نام دره نگار قرار دارد.آب رودخانه دره نگار از دریاچه گهر جاری می​شود. رود گهر یکی از شاخه​های پر آب رودخانه دز است. عبور از این دره وحشی نیازمند ۲۴ ساعت کوه​پیمایی و مواظبت از خود در مقابل خرس​ها میباشد.

فضایی غار با کانی​های آهکی به عرض ۷ متر، طول ۲۰ متر، و ارتفاع ۸ متر پدید آمده است و در گوشه سمت راست مجرای چشمه​ای دائمی قرار دارد.

عاملی که این غار را منحصر به فرد میسازد، قطع و وصل آب چشمه در زمان​های معین است. آب این چشمه پس از یک ساعت قطع بودن از درون چشمه به آهستگی و با سر و صدا جریان می​یابد و چشمه به اوج آبدهی خود می​رسد، و دوباره میزان آبدهی کم شده و کاملاً قطع می​شود. هر دوره قطع و وصل شدن آب این چشمه حدود یک ساعت طول می​کشد و منظم​ ترین زمان عملکرد آن در فصل پاییز قابل دیدن است که آبدهی چشمه به حداقل می​رسد. به نظر اینگونه می آید علت قطع و وصل آب تراکم بخار آب در اعماق که به علت گسلی فعال است ایجاد میشود.همین که تراکم بخار به حدی معین می​رسد، فشار ناشی از آن آب​های بالایی را به سطح می​راند و آب چشمه شروع به خارج شدن می​کند و خروج آب ادامه می​یابد تا آن که فشار تراکمی برای بالا راندن آن ناکافی شود، آن گاه خروج آب قطع می​شود و به این ترتیب قطع و وصل ادامه می​یابد.