آدرس محل های باستانی و تاریخی خرم آباد
آدرس محل های باستانی و تاریخی خرم آباد

آدرس محل های باستانی و تاریخی خرم آباد

پل شاپوری

پل کشکان

سنگ نبشته

فلک الافلاک

آسیاب گبری

گرداب سنگی

مناره آجری

غار منقوش دوشه

مقبره حیات الغیب

غار کوگان

************************
نقاط دیدنی شهرستان خرم‌آباد

فلک الافلاک : بر بلندای تپه‌ای باستانی و طبیعی، در مرکز شهر خرم‌آباد واقع شده‌است.

سنگ نوشته : در مرکز شهر خرم‌آباد و ضلع شرقی خیابان شریعتی واقع شده‌است.

گرداب سنگی : در غرب شهر خرم‌آباد درکنار میدان بنای مدور متشکل از یک دیواره عظیم سنگی که بصورت مدور دور تا دو چشمه‌ای فصلی احداث شده‌است.

مناره آجری : از یادمان‌های ارزشمند دوران ساسانیان، بنائی است استوانه‌ای شکل که در قسمت جنوبی شهر خرم‌آباد واقع شده‌است.

پل شاپوری : پلی است به یادگار مانده از دوران ساسانیان که در قسمت جنوبی شهر خرم‌آباد واقع شده‌است.

مقبره باباطاهر : در مرکز شهر خرم‌آباد و در ضلع غربی قلعه فلک الافلاک و در کنار خانه قدیمی آخوند ابو مقبره باباطاهر قرار دارد.

مقبره شجاع الدین خورشید : این مقبره در شهرستان خرم آباد واقع شده‌است.

پل آجری : پلی است باستانی در مرکز شهر خرم‌آباد وبرروی رودخانه گلال واقع شده‌است.

کاروانسرای گوشه شهنشاه : از آثار باستانی شهرستان خرم آباد است.

آسیاب گبری : این بنا در قسمت جنوب شهر خرم آباد و در محله حسین آباد واقع شده‌است.