نسل کشی درختان بلوط لرستان

سلام متاسفانه طی شنیده ها و تماشای فیلمی از گورستان درختان کهنسال بلوط منتشر شده شاهد این هستیم که در حال قطع درختان به بهانه های واهی هستند. اینان به خیال خودشان و با این بهانه که فقط هدف هرس کردن بوده نه چیز دیگری و بعد هم سکوت می کنند تا بی مسئولیت بودن

وضعیت کارگران کشت و صنعت لرستان

سلام روزگار هر چه باشد دگر آن زمان قدیم نیست حالا روزگار رسانه هاست. هر که آمد تکه ای از خاک لرستان را به نامش زدند تا لرستان آباد شود اما همان تکه فقط صاحب غیر بومی پیدا کرد و خلاص. دگر آن زمان نیست که هر کار بخواهید بکنید و جوابگو هم نباشید دگر