کاروانسرای چشمک
کاروانسرای چشمک

اين بنا در منطقه چشمک از توابع شهرستان پلدختر و در مسير راه باستاني شاپور خواست به خوزستان قرار گرفته است . شكل اصلي بنا به صورت چهار ضلعي و ارتفاع آن به ۵ متر مي رسد طول و عرض باروي اين كاروانسرا ۴۴*۴۸ متر و ورودي آن به سمت جنوب و هلالي شكل است و داراي ۱۲ اتاق و از دو قسمت ساخته شده است كه قسمتي براي سكونت كاروانيان و قسمتی ديگر جهت نگهداری چهارپايان مورد استفاده قرار گرفته است.

مصالح مورد استفاده در اين بنا سنگ ، گچ و ملات مي باشد .

ناودانهای آن همه از سنگ و دارای بارويی با كنگره هاي نيم دايره است .

اين كاروانسرا دومين منزل از خرم آباد به خوزستان است كه پس از آن كاروانسراهای قلعه نصير ، اوسر ، ميشوند ، چارتا و قلعه رزه واقع شده اند . بناي مذكور مربوط به دوره صفويه مي باشد(شاه عباس اول ) وبه شماره ۲۱۱۹ در فهرست آثار ملی ايران به ثبت رسيده است.