نورالدین سلاحورزی
نورالدین سلاحورزی

نورالدين سلاحورزی ۱۲۹۸/۰۱/۱۵ كوچه سلاحورزی ها ، خرم آبادنورالدین سلاحورزی
تحصيلات خود را تا پنجم اكابر ادامه داد . صميميت ، حسن خلق و روح لطيفش باعث شد تا نورالدين كه دوستانش او را نوری می نامند همه و همه دست به دست هم دهند تا وی به اولين و بزرگترين ترانه سرای شهر خرم آباد تبديل گردد.
ترانه هايی كه نوری سروده است را مردم خرم آباد خوب مي شناسند و با روح و جانشان آنها را لمس و درك مي كنند ، گويي كه صفای اين پير مرد ريز نقش يادآور خاطرات اين مردم مهمان نواز از خرم آباد قديم است .
در ذيل نام ترانه و خوانندگان برخي از سروده های این شاعر لرستانی را ذكر مي كنيم :
۱- اولين ترانه لری « نونم يه كر كيه » و نيز « چي ليمو زرد بيمه » سروده وی با اجرای كمانچه و آواز زنده ياد پيرولی كريمی، اجرا ۱۳۲۵
۲- ترانه مشهور « حسن البكر ۰۰۰ » با كمانچه زنده ياد شنبه
۳- ترانه هاي « ميها روم همدو » ، « عروسی آی عروسی » ، « ای خدا يار دارم » با اجرای كمانچه و آواز زنده ياد عليرضا حسين خانی
۴- ترانه های « داشتم و تفريح مي رتم ری و فلاحت » ، « ای خدا يار دارم » و « عروسی آی عروسي » با صدای زنده ياد غلام جمشيدی ( غلام قلدر )
۵- ترانه های « كيزه و شو » ، « شيرين شيرين » « بافه و كول » ، « تره در » ، « حنابنو » ، « آی م پريشون تونم » ، « كوگ مل زرين » ، « دختر دهاتی » ، « بلبل بی ليز و لونه » ، « شكارچی » ، « روزی و روزگاری » و « جوانی » با صداي بهمن اسكيني
۶- ترانه های « شا دوما » ، « دوسكم دو قايق ری موج كارون » با صداي رضا سقايي
وی همچنين در برنامه گلهای صحرايي شعر خواني مي كرده است .