قلعه مظفری
قلعه مظفری

قلعه مظفریقلعه مظفری یکی از بناهای تاریخی شهرستان سلسه است که متعلق به اواخر دوره قاجار و توسط یکی از خوانین محلی الشتر به‌ نام صید مهدی خان حسنوند، ملقب به امیرالعشایر ساخته‌ شده است، این بنای تاریخی یکی از انتخاب های گردشگران در استان لرستان است.

معماری این اثر  مربوط به پهلوی اول بوده و برای ساخت این اثر از مصالحی چون آجر، چوب و خشت خام استفاده‌ شده و معماری آن طاق ضربی است.

ساحت کلی این بنای تاریخی ۷۵۰ مترمربع (مساحت هر طبقه ۲۷۰ مترمربع) میباشد که دارای زیربنایی به ابعاد ۹ در ۳۰ متر و حیاط آن به ابعاد ۲۰ در ۲۵ متر است.

از این بنای تاریخی به‌ عنوان دارالحکومه استفاده شده و گوشه ای از آن به‌ عنوان محلی برای برگزاری مراسمات ملی و مذهبی استفاده‌ شده در مناسبت‌های مذهبی و در ایام مختلف سال این مکان برای روضه‌ خوانی و برگزاری مراسمات عزاداری استفاده‌ شده است.

 شماره ثبتی این اثر باستانی در فهرت آثار باستانی ملی به شماره  ۴۱۴۶  به ثبت رسیده است؛ قلعه مظفری در دوطبقه با پلان مستطیل و به شکل جنوبی ساخته‌ شده دارای چهار برج مدور در چهار گوشه بوده که فقط یکی از برج‌ های آن باقی‌مانده است.

طبقه اول این قلطع به شیوه معماری سنتی و طبقه دوم با تیر چوبی ساخته‌ شده که در قسمت شمال‎ غربی دارای مقداری تزئینات گچی است بخش شاخص بنا برج آن است که این برج با سنگ و آجر احداث‌ شده است