قلعه زاغه
قلعه زاغه

اين قلعه در شهرستان كوهدشت در بخش رومشگان قرار دارد و تماماً از سنگ ساخته شده است . سبك و نوع طاق آن بسیار متفاوت از دیگر آثار موجود در استان لرستان است زیرا سنگهای بكار رفته در اين بنا بصورت حجاری شده و قلوه سنگ می باشد .

ژاک دمورگان باستان شناس فرانسوی اين اثر را از آثار دوره ايلامی مي داند اما این بنا بيشتر خصوصيات معماری دوره ساساني را دارد که بيشتر قسمتهای آن در زير خاك مدفون می باشد.برخی باستان شناسان معتقدند که به احتمال زياد در قسمت جنوبی آتشكده ای وجود داشته است .