شول آباد
شول آباد

شهر شول آباد  شهرستان الیگودرز

شول‌ آباد یکی از شهرهای  استان لرستان و در جنوب شرقی استان واقع شده است .

این شهر مرکز بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز است .

شول آباد دومین نقطه شهری الیگودرز محسوب می‌شود .

نام شول‌ آباد مربوط به قبیله‌ ی باستانی شول از قوم لر است که گستره حکومتی آنها به شولستان معروف بوده.

این قبیله قرن‌ ها در سرزمین زاگرس حکومت کرده.

مردم این شهر از لرهای بختیاری و از طایفه‌ های حاجیوند و عبدالوند هستند.

با تصویب دولت در سال ۱۳۹۰ روستای شول‌ آباد سفلی مرکز بخش زز و ماهرو از توابع شهرستان الیگودرز بود پس از یکی شدن با روستاها و نقاط جمعیتی شول‌ آباد علیا، دلسوران، درخت چمن، آثار، سرلک، خدادادکش علیا و سفلی از توابع همین بخش به شهر تبدیل شد.

 

شول آباد در منطقه ای در میان کوه ها قرار گرفته کوه های اطراف این شهر به نام های:

– کوه رباط در ۲ کیلومتری جنوب غربی به بلندی ۳۰۹۹ متر

– کوه برنجه به بلندی ۲۸۹۳ در ۱۰ کیلومتری جنوب باختری شول‌ آباد.

رود آب زز نزدیکترین رود به این شهر است که از کوه قالی کوه سرچشمه می گیرد و پس از آبیاری زمین‌ های اطراف از جنوب شول‌ آباد می‌گذرد.