روستای دره ساکی سفلی
روستای دره ساکی سفلی

دره ساکی سفلی

این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان خرم آباد در استان لرستان است.

روستا دره ساکی در دهستان ده پیر شمالی قرار دارد

براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت این روستا ۱۶۹ نفر و ۳۴ خانوار در آن سکونت داشته اند.

فاصله این روستا تا مرکز استان حدودا ۲۷ کیلومتر است(بزرگراه خرم آباد-اراک)