دعوت برای احیای جنگل بلوط لرستان
دعوت برای احیای جنگل بلوط لرستان
سلام
ما در سایت دیار لرستان بر این شدیم که از هم استانی های عزیزمان بخواهیم هر ساله برای احیای جنگل بلوط لرستان با جمع آوری بلوط ها نهال بلوط را پرورش دهیم و گامی در راه احیای جنگل بلوط لرستان برداریم
جنگل بلوط لرستان نیازمند توجه من و شما هم استانی های عزیز می باشد تا هر ساله بر تعداد این درختان افزوده گردد و جنگل بلوط لرستان جانی دوباره بگیرد
شاید حرکت ما اولین قدم نباشد اما ما نیز می خواهیم قدم مهمی را برای احیای این سرمایه ای لرستان برداریم و نیازمند همراهی تک به تک هم استانی های عزیزمان هستیم
برای اعلام آمادگی و هم قدم شدن با ما در زیر همین مطلب آمادگی خود را برای احیای جنگل بلوط استانمان اعلام کنید
مدیریت سایت(دیار لرستان)
مصیب رجب زاده