الشتر
الشتر

الشتر از شهرهاي استان لرستان در غرب ايران است. اين شهر مرکز شهرستان سلسله است.همچنين مرکز بخش مرکزي شهرستان سلسله معروف به بخش الشتر نيز مي‌باشد. مردم الشتر بيشتر به گويش لكی صحبت مي‌کنند.
منطقه الشتر به خاطر طبيعت بکرش هميشه مورد توجه قرار مي‌گرفته‌است بگونه‌اي که محل تفرج پادشاهان و امرا بوده‌است.
آمارهاي جمعيتي برابر آمار سال۱۳۸۵ جمعيت شهر الشتر ۲۸۳۰۶ نفر است که در ۶۰۳۳ خانوار ساکن هستند.درنتيجه ميانگين جمعيت خانواده‌هاي الشتري حدود پنج نفر است.جمعيت شهر با حومه ۳۰ هزار نفر است. از کل جمعيت شهر ۲۱۸۵۳ نفر باسواد هستند.
الشتر شهري تاريخي با قدمت نسبتا زياد است. به علت قرار گرفتن بر سر راههاي باستاني اهميت ويژه‌اي داشته‌است.کشف سنگهاي قبور مربوط به سلسله محلي آل برسق در منطقه الشتر نشانگر نفوذ و استقرار اين سلسه در اين منطقه‌است. بيشتر اهميت اين منطقه مربوط به دوره اسلامي است.
نام آن بصورت ليشتر، لاشتر، الاشتر و اشتر در کتابهاي قديمي ضبط شده‌است. نام ديگر اين شهر قلعه مظفري بوده‌است. الشتر مرکز منطقه سلسله مي‌باشد.در حال حاضر جز حسنوندها که در همان سلسله پراکنده هستند قسمت اعظمي از کوليوندها و يوسف‌وند‌ها به شهرهاي کنگاور، هرسين، دره‌ شهر، کرج، کلاردشت و رودهن مهاجرت کرده‌اند.
الشتر را بايستي يکي از مناطق مهم ناحيه‌اي دانست. بيشتر ساکنان اين منطقه را لکها تشکيل مي‌دهند. اين منطقه داراي بزرگاني در شعر و ادب بوده‌است که بيشتر به زبان لکي شعر مي‌سروده‌اند همچون ملاپريشان، ملا منوچهر، ملا حقعلي و ….

حسنوند، کوليوند و يوسفوند از طايفه‌هاي ساکن اين شهر مي‌باشند.

آثار تاريخي: قلعه مظفري، پل کاکارضا، پل هنام، تپه گريران. الشتر يکي از زيباترين شهرهاي لرستان از نظر مناظر طبيعي مي‌باشد.