آیت الله ابوتراب جزایری
آیت الله ابوتراب جزایری

حضرت آیت الله حاج سید ابوتراب جزایری در سال ۱۲۵۱ خورشیدی در شهر خرم آباد پای به عرصه وجود گذاشت پدرش مرحوم حجة الاسلام حاج سید ابولقاسم جزایری از علما و زهاد روزگار خود به شما می رفت.آیت الله جزایری مقدمات اولیه را نزد پدرش و مراتب سطح،رسائل و مکاتب و لعمه را نزد مرحوم سید جعفر کشفی در بروجرد فراگرفت.آیت الله العظمی بروجردی هم مباحثه درس ایشان بودند ابتدا به درس مرحوم آخوند کاظم خراسانی و سپس آیت الله سید محمئ کاظم یزدی که از مشاهیر و مراجع مسلم تقلید زمان بود حاضر شده و از محضر ایندو شخصیت روحانی و علمی نام آور بهره جستند.آیت الله جزایری پس از بازگشت به ایران و اقامت در خرم آباد به تدریس و ارشاد مذهبی پرداخت و قریب به سی سال تا پایان عمر محل مراجعه و بهره وردی طالبان علم و فرهنگ اسلامی به شمار می رفت.خانه شخصی این روحانی پاک سرشت پایگاه علم و زهد و تقوی بود.

اجازه روایت از مراجع مسلم تقلید زمان و درجه اجتهاد به اجازه بزرگانی نظیر مرحوم سید کاظم یزدی و آخوند خراسانی وجاهت علمی و تقوای مذهبی ایشان را مردم لرستان در توان یک مرجعیت تامه قرار داده بود.میزان زهد و مراتب عبادت شبانه او زبانزد خاص و عام است مرحوم آیت الله حاج سید ابوتراب جزایری در آبان ماه سال ۱۳۲۶ در سن ۷۰ سالگی چهره در نقاب خاک کشیدو به جهان باقی شتافت.در مراسم ترحیم و تدفین او مردم خرم آباد با شرکت ئر مراسم سینه زنی و تجلیل از مقام شامخش مقام زهد و تقوا و علم و دانش او را ارج نهادند.