آبشار چَم چید
آبشار چَم چید

آبشار چم چید(چم چیت) از زیباترین مناطق گردشگری استان لرستان است که در شهرستان دورود قرار دارد.

این آبشار به دلیل نزدیک بودنش به آبشار بیشه کمتر دیده شده و معرفی گشته.

دره ای که این آبشار در آن واقع شده شامل چند آبشار پلکانی است.

فاصله ای آن تا شهرستان دورود ۲۳ کیلومتر و در امتداد جاده راه آهن است.