روستای گندمینه

گندمینه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان الیگودرز در استان لرستان است. پیشینه مردم این روستا به دو بخش تقسیم میشود: ۱:طایفه(توشمال تاجمیری)اولاد آ مومن خان فرزند آ علی خان فرزند آ هاشم خان تاجمیری که نوه مومن خان بنای روستا را در سده ۴۵۰ ه‍.ق میگذارد. ۲:(توشمال نجف شاهزاده احمدی) از طوایف دیگر نیز

روستای گلیگرد

گیلیگرد روستایی از توابع بخش جاپلق شهرستان ازنا در استان لرستان است. این روستا در دهستان جاپلق شرقی قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۵۹ خانوار جمعیت آن ۶۱۳ نفر بوده‌ است.

روستای گوران

گوران روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان الیگودرز در استان لرستان ایران است. این روستا در دهستان بربرود غربی قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۲۸خانوار جمعیت آن ۱۶۴ نفر بوده‌ است. این روستا قدیم الایام سکونتگاه های ارامنه ایران بوده است.

روستای ذق

ذق روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهدشت در استان لرستان است. این روستا در دهستان کوهدشت جنوبی قرار دارد بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۷۵ خانوار و جمعیت آن ۴۰۴ نفر  بوده‌ است.

روستای ذالیاب

ذالیاب روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهدشت در استان لرستان است. این روستا در دهستان کوهدشت جنوبی قرار گرفته است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، دارای ۸۴ خانوار و جمعیت آن ۴۰۵ نفر  بوده‌ است.

روستای سیرم

سیرم روستای سیرم از توابع بخش پاپی شهرستان خرم‌ آباد در استان لرستان است. این روستا در دهستان تنگ هفت قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۸ خانوار و جمعیت آن ۳۱ نفر بوده‌ است.

روستای گمبه

گمبه روستای گمبه از توابع بخش جاپلق شهرستان ازنا در استان لرستان است. این روستا در دهستان جاپلق شرقی قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۲۳ خانوار جمعیت آن ۱۰۶ نفر بوده‌ است.

روستای گل دره

گل‌ دره روستایی از توابع بخش زاغه شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان است. روستای گل دره در دهستان قائدرحمت قرار دارد و از بزرگترین روستا های این دهستان است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۲۴ نفر بوده‌ است.

روستای هزار جریب

هزار جریب روستای هزار جریب در شرق شهرستان بروجرد در استان لرستان است. این روستا در دهستان والانجرد در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت روستای هزار جریب در سال ۱۳۸۵، ۶۹ خانوار  و جمعیت آن ۲۶۱ نفر بوده‌ است.

روستای مولیش

مولیش روستای مولیش از توابع بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز در استان لرستان است. این روستا در دهستان ماهرو قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۳خانوار و جمعیت آن ۶۱ نفر بوده‌ است. شنیده ها از این حکایت می کند که تعداد خانوار ساکن در این روستا حدود ۵

روستای فرنگه

فرنگه روستای فرنگه از توابع بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز در استان لرستان است. این روستا در دهستان ماهرو قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۵خانوار و جمعیت آن ۴۰ نفر بوده‌ است.

روستای کلان

کُلان روستای کلان از توابع شهرستان بروجرد در استان لرستان است. این روستا در دهستان دره‌ صیدی در بخش مرکزی  شهرستان بروجرد قرار دارد. جمعیت این روستا با تغییر فصل متغیر است در فصول گرم جمعیت بیشتری در آن ساکن هستن ولی در فصول سرد جمعیتش به کمتر از ۵۰ نفر می رسد. بنابر سرشماری

روستای چم گردله

چم گردله سفلی روستای چم گردله از توابع بخش مرکزی شهرستان پلدختر در استان لرستان است. این روستا در دهستان جایدر قرار دارد بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۲۴ خانوار جمعیت آن ۵۶۶ نفر بوده‌ است.