روستای گلیگرد

گیلیگرد روستایی از توابع بخش جاپلق شهرستان ازنا در استان لرستان است. این روستا در دهستان جاپلق شرقی قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۵۹ خانوار جمعیت آن ۶۱۳ نفر بوده‌ است.

روستای زالیاب

زالیاب روستایی از توابع بخش پاپی شهرستان خرم آباد در استان لرستان است. این روستا در دهستان گریت قرار دارد. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۵۱ خانوار و جمعیت آن ۲۸۵ نفر بوده‌ است. ساکنین از ایل سکوند و طایفه قلی می باشند.

روستای سیرم

سیرم روستای سیرم از توابع بخش پاپی شهرستان خرم‌ آباد در استان لرستان است. این روستا در دهستان تنگ هفت قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۸ خانوار و جمعیت آن ۳۱ نفر بوده‌ است.

روستای گمبه

گمبه روستای گمبه از توابع بخش جاپلق شهرستان ازنا در استان لرستان است. این روستا در دهستان جاپلق شرقی قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۲۳ خانوار جمعیت آن ۱۰۶ نفر بوده‌ است.

روستای گل دره

گل‌ دره روستایی از توابع بخش زاغه شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان است. روستای گل دره در دهستان قائدرحمت قرار دارد و از بزرگترین روستا های این دهستان است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۲۴ نفر بوده‌ است.

روستای هزار جریب

هزار جریب روستای هزار جریب در شرق شهرستان بروجرد در استان لرستان است. این روستا در دهستان والانجرد در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت روستای هزار جریب در سال ۱۳۸۵، ۶۹ خانوار  و جمعیت آن ۲۶۱ نفر بوده‌ است.

روستای مولیش

مولیش روستای مولیش از توابع بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز در استان لرستان است. این روستا در دهستان ماهرو قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۳خانوار و جمعیت آن ۶۱ نفر بوده‌ است. شنیده ها از این حکایت می کند که تعداد خانوار ساکن در این روستا حدود ۵

روستای فرنگه

فرنگه روستای فرنگه از توابع بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز در استان لرستان است. این روستا در دهستان ماهرو قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۵خانوار و جمعیت آن ۴۰ نفر بوده‌ است.

روستای کلان

کُلان روستای کلان از توابع شهرستان بروجرد در استان لرستان است. این روستا در دهستان دره‌ صیدی در بخش مرکزی  شهرستان بروجرد قرار دارد. جمعیت این روستا با تغییر فصل متغیر است در فصول گرم جمعیت بیشتری در آن ساکن هستن ولی در فصول سرد جمعیتش به کمتر از ۵۰ نفر می رسد. بنابر سرشماری

روستای چم گردله

چم گردله سفلی روستای چم گردله از توابع بخش مرکزی شهرستان پلدختر در استان لرستان است. این روستا در دهستان جایدر قرار دارد بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۲۴ خانوار جمعیت آن ۵۶۶ نفر بوده‌ است.

روستای گری بلمک

گری بلمک روستای گری بلمک از توابع بخش مرکزی شهرستان پلدختر در استان لرستان است. این روستا در دهستان جایدر قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۵۵خانوار جمعیت آن ۳۰۳ نفر بوده‌ است.

روستای مله چه شوره

مله چه شوره روستایی مله چه شوره از توابع بخش کوهنانی شهرستان کوهدشت در استان لرستان است. این روستا در دهستان زیرتنگ قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۷خانوار و جمعیت آن ۸۳ نفر بوده‌ است.

روستای دهکرد

دِهکُرد روستای دهکرد در شهرستان بروجرد در استان لرستان است. این روستا در دهستان والانجرد در شرق بخش مرکزی شهرستان بروجرد قرار دارد. روستای دهکرد در مسیر بروجرد به اراک واقع شده است. مردم این روستا به زبان لری سخن می‌گویند و عموماً از طوایف مختلف ایل زیار از جمله طایفه مرادی هستند.