حمام گپ(GAP)
حمام گپ(GAP)

اين بنا در مركز شهر خرم آباد در كنار ميدان گپ واقع شده ومنسوب به حسين خان ساكی است.اين بنا مربوط به دوره صفويه و به شماره 2357 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

احتمال مي رود این حمام با بنای پل گپ خرم آباد هم دوره باشد كه در دوره شاه سلطان حسين صفوی بنا شده است. مساحت آن قريب به 790 متر مربع مي باشد، به نظر می رسد در ادوار بعدی نيز در آن تغيراتی در آن لحاظ شده باشد. تزئينات ساده گچبری در رسمي بنديهای زير گنبد آن وجود دارد و هيچ شواهدی دال بر وجود نقاشي و آهك بری در آن وجود ندارد. در گذشته آب رساني بنا از چاهي موسوم به گور يا گاورو كه در قسمت تون قرار دارد تامين می شده است و فاضلاب آن از طريق تنبوشه های در زير خيابان فردوسي به رودخانه مي ريخته است. در قسمت بينه 2 ستون سنگی و در گرم خانه نيز 4 ستون سنگی وجود دارد،قوسهای اجرا شده در بنا همگي از نوع شبدری كند مي باشد.

گردشگران و ایران گردان عزیز می توانند برای دیدن این بنای تاریخی به آدرس زیر بروند

خیابان حافظ – میدان بزرگ