درب گنبد

درب گنبد شهری در استان لرستان. این شهر مرکز بخش درب گنبد از توابع شهرستان کوهدشت است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵  ۸۵۴ خانوار و جمعیت این شهر ۳۱۲۴ نفر بوده‌ است.