روستای تپه تی

روستای تپه تی روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دورود در استان لرستان است. سالانه افراد زیادی جهت زیارت و گذراندن اوقات فراغت خود به روستای تپه تی سفر می کنند. به دلیل شرایط خاص طبیعی که روستای تی دارد و همچنین قرار گرفتن این روستا در جوار امامزاده پیرعبدالله مکانی برای زیارت و گذراندن

روستای سیرک

روستای سیرک روستایی از توابع بخش زاغه شهرستان خرم آباد در استان لرستان است. این روستا در دهستان زاغه قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۹ خانوار و جمعیت آن ۷۶ نفر بوده است.

روستای شاه پهنه

روستای شاه پهنه روستایی از توابع بخش جاپلق شهرستان ازنا در استان لرستان است. این روستا در دهستان جاپلق غربی قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۲ خانوار و جمعیت آن ۴۷ نفر بوده‌است.

روستای گله موه

روستای گله موه روستایی از توابع بخش بشارت شهرستان الیگودرز در استان لرستان است. این روستا در دهستان ذلقی شرقی قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۴ خانوار و جمعیت آن ۲۴۹ نفر بوده است.

روستای میرونده

روستای میرونده روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان الیگودرز در استان لرستان است. این روستا در دهستان خمه قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۹ خانوار و جمعیت آن ۳۵ نفر بوده است.

روستای درکول

روستای درکول روستایی از توابع بخش پاپی شهرستان خرم آباد در استان لرستان است. این روستا در دهستان تنگ هفت قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۴ خانوار و جمعیت آن ۲۵ نفر بوده است.

روستای پنج زوج

روستای پنج زوج روستایی از توابع بخش جاپلق شهرستان ازنا در استان لرستان است. این روستا در دهستان جاپلق غربی قرار دارد بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۳۹ خانوار و جمعیت آن ۱۶۳ نفر بوده است.

روستای دهنو

روستای دهنو (دلفان) روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دلفان در استان لرستان است. این روستا در دهستان نورعلی قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۵۷خانوار و جمعیت آن ۲۶۴ نفر بوده است.

روستای ایوج

روستای ایوج روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان الیگودرز در استان لرستان است. این روستا در دهستان فرسش قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۵۸خانوار و جمعیت آن ۳۰۹ نفر بوده است.

روستای دکاموند

روستای دکاموند روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سلسله در استان لرستان است. این روستا از طرف جنوب به کوه بازگیران و از طرف شمال به تپه یال رزی و هفت دره منتهی می شود. هوای روستای دکاموند معتدل می باشد. شغل ساکنین این روستا کشاورزی و دامپروری است. این روستا در دهستان یوسف وند

روستای سراب الیاس

روستای سراب الیاس روستایی از توابع بخش بیرانوند شهرستان خرم‌آباد در استان لرستان است. این روستا در مجاورت با شهر بیران‌شهر واقع شده است. ساکنین این روستا اکثرا از طایفه پیرداده تشکیل می‌دهند. این روستا به زبان لری حرف میزند. روستا سراب الیاس بر دامنه کوهی زیبا به نام قلایان بنا نهاده شده است. این

روستای کمربله

روستای کمربله روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهدشت در استان لرستان است. این روستا در دهستان گل گل قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۴۲خانوار و جمعیت آن ۲۱۹ نفر بوده است.

روستای افراونده

روستای افراونده روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان است. این روستا در دهستان شیروان قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۴۲خانوار و جمعیت آن ۵۶۷ نفر بوده است.