سروده شادروان مهدی کاظمی

سرودهای شادروان مهدی کاظمی طولابی بسیار زیادند سروده زیر به گویش لری درباره دختری است که از پسری شیاد گول خورده و مادرش او را از عشق بی ثبات و افسار گسیخته منع و به نصیحتش می پردازد بر گرفته ار کتاب خرم آباد شناسی۱     هی گُتِم دختر نرو وِ ئی رَه