کاشت بلوط

سلام زمان آن رسیده که در کنار چیدن بلوط به فکر کاشت بلوط هم باشیم تا جنگل بلوط لرستان جان دوباره بگیرد و همه ی خسارت های طبیعی و خسارت های انسانی که به این سرمایه بزرگ وارده شده است را جبران کنیم کافیست روش صحیح کاشت بلوط و مکان های مناسب را یاد بگیریم.

دعوت برای احیای جنگل بلوط لرستان

سلام ما در سایت دیار لرستان بر این شدیم که از هم استانی های عزیزمان بخواهیم هر ساله برای احیای جنگل بلوط لرستان با جمع آوری بلوط ها نهال بلوط را پرورش دهیم و گامی در راه احیای جنگل بلوط لرستان برداریم جنگل بلوط لرستان نیازمند توجه من و شما هم استانی های عزیز می

جنگل بلوط لرستان نیاز به یاری دارد

سلام درختان بلوط لرستان می سوزند خاکستر می شوند و فردا هم زغال هر درخت بلوط لرستان درب هر مغازه ای زیاد می شود آری جنگل بلوط لرستان در آتش می سوزد و خاکستر می شود از نبود امکانات و از نبود نیروی انسانی این است رسم روزگار بنشینند و سوختنت را ببیند سوختن تو