سابقه سیاسی قلعه فلک الافلاک

 

 

قلعه فلک الافلاک شهر خرم آباد از قلاع معتبر تاریخی کشورمان است بسیاری از محققان بنای اولیه آن را به شاهپور نخست ساسانی نسبت می داده اند اما کاوش های دیرینه شناسان بنای آن را به قبل ار ساسانیان نسبت داده اند. بعضی بر این باورند که شاهپور اول  ساسانی آن را نساخته بلکه دستور تجدید بنای آن را داده است تا اسرای رومی را در آن زندانی کند و در طول تاریخ آن را به این اسامی خوانده اند- دژ بز – دزبز –سالسل – دژ سیاه – دژ سفید – قلعه شاپورخواست – قلعه فلک الافلاک – و دژ سپه و دوازده برجی اسم عامیانه آن می باشد.

اما اسم قلعه فلک الافلاک در زمان نادر شاه  بر روی آن گذاشته شد.گفتیم محل زندانی کردن اسرای روم در زمان ساسانیان بود و در زمان بدرابن حسنویه کرد محل نگهداری جواهرات سلطنتی بود.مدتها پادگان نظامی و چند قرن متوالی محل کاخ اتابکان لر بوده و به دستور شجاع الدین خورشید سر سلسله  اتابکان لر طرحهای هندسه زیبایی توسط مولانا محمد دینوی استاد ریاضیات و احمدبن شیخ نیشابوری در آن پیاده شد. این اشکال بر اساس اصول نجومی –نظامی و اقتصادی بود.بعد از اتابکان سالها محل حکومت والیان پشتکوه بود.

این قلعه بارها به دلیل ناملایمات طبیعی و جنگها ویران شده و دوباره کلید آن تقدیم سلاطین صفوی شد.

در زمان رضاخان محل زندان سران عشایر لرستان و بعد ار آن تا سال 1330 در اتاقهای آن مهمات لشگر 5 مثل مین بازوکا – دینامیت – خمپاره  و انواع مواد منفجره در آن نگهداری می شد که به تشخیص  کارشناسان نظامی و از ترس  بمباران احتمالی هوایی مهمات را تخلیه  و به بیرون شهر بردند و در سال 1327 مدت کمی آیت اله کاشانی  را به قلعه فلک الافلاک آورده و در یکی از اتاقهای آن زندانی کردند.

در کودتای 28 مرداد 1332 که دولت دکتر محمد مصدق ساقط شد نخبگان سیاسی کشور را به قلعه فلک الافلاک آورده و زندانی کردند و بر آنها نام فلکی گذاشتند.

صبح روز 29 مرداد 1332 در تمام کشور حکومت نظامی برقرار شد و نخبگان سیاسی اعم از مجلسی – دولتی و روزنامه نگار بازداشت شدند و بنا به تصمیم کمیسیون امنیت تهران به قلعه فلک الافلاک خرم آباد تبعید شدند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید